Lägesrapport oktober 2019

3 oktober, 2019

Den 2 oktober 2019 beslöt kommunstyrelsen att utse Altitude Meetings till operatör för att driva och utveckla Stadshallen. Kontrakt kommer att tecknas så snart tilldelningen vunnit laga kraft (vilket sker efter tio dagar, förutsatt att det inte begärts någon överprövning hos förvaltningsrätten).

Ska ni inte börja bygga snart?

Jo, vi är i full gång med projekteringen - även om det inte syns på utsidan än. White arkitekters vinnande bidrag "knådas" nu tillsammans med Lundafastigheter och Byggnadsfirman Otto Magnusson för att ta fram en slutlig ritning på hur "nya" Stadshallen ska se ut. I detta arbete kommer även operatörens tankar och idéer att vävas in.

Hur kommer morgondagens utbud av arrangemang skilja sig, jämfört med tidigare?

Målbilden för projektet slår fast att ”Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt” - det vill säga: vi kommer att utgå från det som alltid funnits i Stadshallen (kultur och demokrati) men förhoppningen är att vi ska kunna erbjuda mer av allt. Enkelt sammanfattat: fler arrangemang för fler målgrupper. Tanken är att operatören, med sitt kunnande och kontaktnät, får en nyckelroll i detta arbete:

- Vår ambition att kunna erbjuda lundaborna kulturupplevelser och att bidra med egna initiativ för att skapa en levande, modern mötesplats blir konstruktivt och mer effektivt med en professionell operatör, säger kulturchef Annika Eklund.

Vilken typ av restaurang kommer det att bli? 

I konceptet ingår att Stadshallen, för första gången, ska få en "egen" servering. Exakt hur stor denna kommer att bli, exakt var och exakt vad som kommer att stå på menyn är inte klart än. Men vi jobbar på det!

När kommer allt att vara klart?

Vi siktar på en återinvigning av Stadshallen någon gång runt årsskiftet 2021/22.