Hur blir nya Stadshallen?

Men hur kommer den att se ut, egentligen? Ja, det är kanske den vanligaste frågan så här långt i Lunds kommuns projekt att lyfta Stadshallen. Håll ut, snart kan vi berätta hur "nya" Stadshallen kommer att se ut!

Vinnande förslag i arkitekttävlingen om Stadshallen 2019

Bild från White Arkitekters vinnande förslag i arkitekttävlingen om Stadshallen 2019.

Den 2 oktober 2019 beslöt kommunstyrelsen att ge Altitude Meetings uppdraget att driva och utveckla Stadshallen, utifrån den målbild som tagits fram och i nära samarbete med kommunen. Därmed är alla de stora pusselbitarna på plats: byggentreprenör (Otto Magnusson), arkitekt (White) och operatör (Altitude Meetings). Samverkansbyggledare är Prolog. 

Tillsammans arbetar vi nu utifrån Whites vinnande förslag "The Stage is Set" för att ta fram bygghandlingar och fastställa hur "nya" Stadshallen kommer att se ut. Vi räknar med att ha allting klart för att börja bygga någon gång under våren 2020.

Läs mer i foldrarna nedan och håll utkik efter mer information på denna sida eller på facebook.

Stadshallen på Facebook

Stadshallen ritning

Arkitektens idé om hur markplanet kan se ut (skiss från Whites Arkitekters tävlingsbidrag The Stage Is Set).

Varför behöver Stadshallen renoveras?

Vi vill sätta Sveriges enda Stadshall på kartan. Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt

Stadshallen har hunnit fylla 50+ och är sliten, både vad gäller fasaden och de invända tekniska installationerna. I samband med en teknisk inventering av byggnadernas skick väcktes förslag om att utnyttja Stadshallens strategiska läge för att stärka kvarteret som samlingspunkt för Lundaborna inom det så kallade Centrumlyftet.

Detta arbete ledde i sin tur fram till tre olika förslag, varav kommunstyrelsen valde att gå vidare med ett "mellanlalternativ" kallat Från finrum till vardagsrum.

Du kan läsa mer om de politiska besluten och underlagen bakom dessa på denna sida

Blir det stora förändringar?

Målbilden, som antogs av kommunstyrelsen i november 2017, slår fast att Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt.

Det innebär att Lunds kommun, utöver en omfattande renovering, ska förädla och förbättra byggnaden och anpassa den för att kunna möta framtiden.

Vi ska inte riva den.
Vi ska inte sälja den.
Vi ska inte måla fasaden grön.
Vi ska heller inte göra någon helomvändning vad gäller utbudet utan utgå från de verksamheter som funnits i Stadshallen ända sedan den byggdes: kultur och demokrati - men kunna erbjuda fler evenemang och aktiviteter för fler målgrupper och under fler av veckans timmar.

Med renoveringen får byggnaden, för första gången, egen restaurang och eget café samt bättre möjligheter för exempelvis:

  • Uthyrningsverksamhet för kultursektorn, exempelvis musik, humor, dans och utställningar
  • Politiska aktiviteter
  • Mötes- och konferensverksamhet

Du kan läsa mer i foldern nedan eller projektprogrammet, som var bilaga till de upphandlingar som genomfördes under vintern 2018/19 för att knyta arkitekt, operatör, byggentreprenör och samverkansbyggledare till projektet.