Just nu i byggprojektet

Vad händer egentligen? Ska ni inte börja bygga snart? Jo, det ska vi! På denna sida kan du följa i text och bild hur projektet framskrider!

Lunds stadshall, under renovering

I väntan på ett slutligt politiskt beslut om budget arbetar Lundafastigheter, White Arkitekter, Byggnadsfirman Otto Magnusson och Altitude Meetings med att ta fram de slutliga bygghandlingarna för hur "nya" Stadshallen ska se ut. Det pågår också mindre arbeten i huset, exempelvis med sanering.

 

Stadshallen interiör

September 2020:

I väntan på att kommunfullmäktige avgör frågan om budget för renoveringen kan en hel del arbete göras i Stadshallen. Entreprenören Otto Magnusson jobbar med att sanera bort asbest och riva installationer. Samtidigt planerar de för att arbeta vidare med Stadshallens utformning och bevarande, tillgänglighet och brandsäkerhet.

För att säkerställa driften för dagens verksamheter har entreprenören gjort provisoriska installationer. Det ska gå att driva sin verksamhet i huset även om det pågår renoveringsarbeten.

Just nu har Otto Magnusson sin arbetsplats inne i Stadshallen. När renoveringen fortsätter kommer de att få lämna huset och istället ha sitt kontor i byggbodar. En annan viktig sak att planera är hur transporterna till och från arbetsplatsen ska fungera för att störa så lite som möjligt.

 

Byggförberedelser Stadshallen, augusti 2020

Augusti 2020:

Den 12 augusti sade kommunstyrelsen ja till servicenämndens begäran om mer pengar till renoveringen av Stadshallen. Det rör sig om totalt 54 miljoner kronor, som behövs för att förverkliga de mål och krav som satts upp för projektet utöver den investeringsram på 155 miljoner kronor som beviljades 2018. Frågan avgörs av kommunfullmäktige den 27 augusti. Uppdatering: kommunfullmäktige valde att skicka tillbaka förslaget för kompletterande utredning, så kallad minoritetsåterremiss, för att kunna fatta beslut under hösten. En majoritet av ledamöterna, 20 av 33, var dock positiva till planerna. 

Det allra första investeringsbeslutet om Stadshallen togs 1963 - efter närmare 30 års diskussioner om vilka funktioner staden hade behov av. Skånska Dagbladet rapporterade:

"Drätselkammaren hade hemställt att stadsfullmäktige måtte godkänna det framlagda förslaget till ombyggnad av rådhuset, nybyggnad av stadshall och kontorshus samt iordningsställande av Stortorget och att för detta ändamål ställa till 1950-års rådhuskommittés förfogande ett anslag på sammanlagt 8.202.500 kronor, varvid anslaget skulle täckas av fonderade medel på 1.497.081 kronor och genom ett 30-årigt amorteringslån på 6.700.000 kronor. Frågan föranledde som väntat debatt."

Juni 2020:

Stadshallen kollage

Fotografen Pehr Rafstedt kommer att följa projektet med sin kamera.

Månadskollagen är samlade på sidan Dokumentation Stadshallen 

 

Lunds stadshall, under renovering 

Maj 2020:

I lokalerna pågår sanering och andra förberedelser inför den kommande byggstarten. Utanför konsertsalen och sessionssalen har bland annat parketten lyfts av. 

Stadshallen restaurang

13 maj 2020:

Nu har vi gjort klart med krögaren Hampus Ponné, som kommer att driva restaurangen i Turistbyråns tidigare lokaler "på hörnan" samt café i andra änden av byggnaden. Hans tankar på kökets placering samt mikrobryggeriet gås nu igenom för att vägas in i de slutliga ritningarna och projekteringsunderlaget.

Spännande koncept när Stadshallen får sin första restaurang (nyhet) 

2 oktober 2019:

Kommunstyrelsen har beslutat att teckna avtal med Altitude Meetings om uppdraget som operatör för att driva och utveckla Lunds stadshall, på uppdrag av och i nära samarbete med Lunds kommun.

Operatören kommer att vara det starka kittet mellan verksamheterna och kommunen, som hittar smarta och kreativa lösningar för hur lokalerna bäst kan utnyttjas mellan kommunens egna, fasta förhyrningar för kultur och politik, som har en fingertoppskänsla för vad som lockar gammal och ung till olika typer av evenemang och som långsiktigt vill utveckla Stadshallen tillsammans med fastighetsägaren Lunds kommun utifrån det koncept ”från finrum till vardagsrum” som fastställts av den politiska ledningen.

- Vi ser fram emot att detta koncept kommer att ge en levande Stadshall som bidrar till den centrumutveckling som Lund behöver, säger Börje Hed (FNL), kommunalråd med ansvar för kulturfrågor.

Vinnande förslag i arkitekttävlingen om Stadshallen 2019

14 juni 2019:

Det blir White arkitekter som får uppdraget att utforma framtidens Stadshall i Lund utifrån sitt vinnande tävlingsbidrag The stage is set.

Hela 59 bidrag lämnades in till den arkitekttävling som Lunds kommun arrangerat under vintern och våren i samarbete med Sveriges arkitekter. Av dessa 59 fastnade juryn för White arkitekters The stage is set.

Juryns motivering i korthet: The stage is set aktiverar Stadshallen i sin helhet och låter byggnadsensemblen bli just den nod och samlingsplats för kultur som programmet efterfrågar. Med ett konsekvent genomfört grepp skapas en generös palett av robusta lösningar som tillåter både anpassning och framtida utveckling”.

Arkitekttävling Stadshallen

16 maj 2019:

60 förslag - så många bidrag har kommit in i arkitekttävlingen om att få gestalta "nya" Stadshallen inför den kommande renoveringen. Nu inleder juryn det omfattande arbetet med att granska, jämföra och gallra bland tävlingsbidragen. Vinnaren presenteras i juni!

- Det är mycket glädjande, att vi har fått många förslag. Det är, som jag bedömer det, ett stort intresse för att utveckla Stadshallen till en levande mötesplats, som är attraktiv, spännande och tillgänglig, säger Inga-Kerstin Eriksson ( C ), kommunalråd och politisk representant i juryn.

Upphandling gestaltning genomförs som en arkitekttävling tillsammans med Sveriges Arkitekter för att få fram ett förslag som vårdar Anshelms byggnad samtidigt som det möjliggör ett mer levande hus med fler aktiviteter än i dag utifrån det koncept som tagits fram "från finrum till vardagsrum". 

13 mars 2019

Lunds kommun har, genom Serviceförvaltningen/Lundafastigheter tecknat ett första avtal med Byggnadsfirman Otto Magnusson AB om renoveringen av Lunds stadshall. Avtalet omfattar projektering av entreprenaden utifrån den omfattning som kommer att fastställas tillsammans med den arkitekt som vinner uppdraget att gestalta Stadshallen utifrån konceptet ”Från finrum till vardagsrum”. Vinnande arkitekt utses i slutet av april.

- Det känns roligt att vi är igång med renoveringen och utvecklingen av denna viktiga och arkitektoniskt intressanta byggnad. Vi hoppas på att stärka dess betydelse som samlingsplats för kultur och demokrati för Lundabor i alla åldrar, säger servicenämndens ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L)