Inriktning Språk

På inriktningen läser du mycket språk.

Lärare i samspråk med elever i klassrummet

 

Du fortsätter med ditt huvudspråk franska, tyska eller spanska och läser ytterligare 400 poäng moderna språk under dina tre år på Spyken. Vi har ett stort språkutbud tillsammans med andra kommunala gymnasieskolor i Lund. Du kan välja mellan danska, franska, italienska, japanska, kinesiska, spanska, teckenspråk för hörande och tyska. På språkinriktningen läser du även kursen Latin - språk och kultur.

Spyken ingår nätverk med skolor i andra länder vilket ger dig möjlighetatt delta i utbyten eller projekt med elever som talar något av språken man läser.

Vill du veta mera om HU?
Välkommen att kontakta oss!

Set Rooke
Bitr. rektor ES och HU
Tel: 046-359 78 04
set.rooke@lund.se

Petra Manhammar
Studie- och yrkesvägledare HU och SA
Tel: 046-359 77 57
petra.manhammar@lund.se

Välkommen till oss på Spyken!