Att vara spykist

Sedan nittonhundratalets början kallas de som går eller har gått på Spyken för spykister.

Två studenter står och tittar upp på Spykentorner

Elever som har gått här talar om att det finns en särskild Spykenanda. En elev uttryckte det så här: ”Det låter säkert klyschigt men respekten mellan människor och accepterandet av varandras olikheter bara finns här, som om det satt i väggarna”.

Det är alla vi, elever och personal, som tillsammans står för Spykenandan! Det sitter alltså inte främst i väggarna utan det handlar om hur vi bemöter varandra varje dag.

Vi gör Spyken tillsammans!
Varje dag!