Spykens historia

Spykens historia i sammandrag

Fotokollage med gamla svartvit bilder på Spykens byggnader

Det är ett ganska uppiggande faktum att fröet till Spyken såddes på en fest hösten 1847. Några nyblivna magistrar talade om sin framtid och en av dem framhöll, att om han skulle ha stannat kvar i Lund, hade han öppnat en privatskola där.

Idén blev verklighet när Realskolan i Lund startade sin första termin den första februari 1848! Skolan hade då endast 15 elever jämfört med dagens drygt 1100 elever.

Skolan har levt ett kringflackande liv på olika adresser och även bytt namn flera gånger. Det som idag är Spyken var alltså från början Realskolan i Lund men har också hetat Lunds Privata Elementarskola och Strömbergskolan. Först 1986, i samband med invigningen av nya lokaler bytte skolan namn till Spyken. Skolan hade länge kallats just Spyken men aldrig officiellt haft det som namn.