Erasmus+ projekt

"Think Smart - Act Green" och "Multilingualism for a sustainable society". Två Erasmus+ projekt på Spyken.

Text: Erasmus Think Smart Act Green på foto av en grupp ungdomar som hoppar och viftar med armarna

Think Smart - Act Green

I augusti 2020 startade vårt Erasmus+-projekt, och i det ingår lärare från Österrike, Grekland, Italien, Spanien och Portugal tillsammans med tre Spyken-lärare. 

Projektet handlar om klimatförändringar och hur vi tillsammans med elever kan förvärva, utveckla och förbättra våra kunskaper och strategier om hur vi tar upp ämnet i klassrummet på olika sätt. Projektet innebär också elevutbyten och de kommer komma igång så fort läget tillåter det. 

För mer information kontakta

Maria Sköldborn
maria.skoldborn@lund.se 

Projektets hemsida http://www.think-smart-act-green.eu/index.php

 

 

Multilingualism for a sustainable society (strategiskt partnerskap)

Logo för Erasmus+ Multilingualism for a sustainable society (cirkel med färger och text)

I september 2017 startade vårt treåriga projekt här på Spyken i Lund, ett projekt där språklärare i franska, spanska och tyska från Spyken samarbetar med lärare från Italien, Portugal och Tyskland. Lunds Universitet ingår som en viktig partner genom SOL (Språk- och litteraturcentrum) och Céline Rocher Hahlin, vars forskning handlar om motivation inom språkinlärning.

Projektet handlar om hur man kan öka elevernas motivation att läsa främmande språk. EU:s målsättning är att alla ska lära sig två språk utöver modersmålet. Under våra workshops kommer vi tillsammans utifrån några strategier för ökad motivation att arbeta fram olika lektionsaktiviteter att använda i våra språkgrupper. Som gemensamt ämnesinnehåll för de aktiviteter vi genomför i språkundervisningen har vi valt ut ett av de globala FN-målen 2030 för varje termin.

För mer information kontakta
Lina Pfeiffer,
lina.pfeiffer@lund.se 

 

 

In September 2017 language teachers at Spyken started a three-year project, where teachers of French, Spanish and German from Spyken collaborate with teachers from Italy, Portugal and Germany. Lund University is an important partner through SOL (Language and Literature Center) and Céline Rocher Hahlin, whose research concerns motivation in the language classroom.

The project is about testing methods to increase students' motivation to study foreign languages. EU:s objective is that every EU-citizen should learn two languages in addition to the mother tongue. Developing the teaching and learning of the foreign language is one of our goals.

During our workshops we will use research on motivational strategies to develop lesson plans for our language classes. For each semester we have selected one of the global UN goals 2030 as a common topic for the activities in our language classes.

For more information please contact
Lina Pfeiffer,
lina.pfeiffer@lund.se