Skolrådet/Skolkonferens

Skolrådet/Skolkonferensen är ett möte där informationsutbyte, samråd och diskussioner äger rum mellan skolledningen och representanter för elever och personal.

ritat röd cykel

 

Ärendehandlingar och protokoll från skolrådet/skolkonferensen finns tillgängliga på
Expeditionen,
spyken@lund.se

Välkommen att kontakta oss!