Om Spyken

Mitt i Lunds centrum ligger gymnasieskolan Spyken. Spyken har traditioner sedan 1800-talet, men är samtidigt en modern skola. I våra utbildningar är vi måna om att ge kunskap och kompetens som gör våra elever väl rustade att möta framtiden i fortsatta studier eller yrkesliv.

Elever går i korridor på Spyken. På väggen hänger tavlor med målen för ett hållbart lärande /LHU) 

Skolan har drygt 1 100 elever, men trots detta upplever de som går på Spyken att vi har den lilla skolans atmosfär av trygghet och gemenskap. På vår gemensamma innegård kan alla mötas och umgås. Hos oss upplever man att alla får vara som man är. Skoltiden på Spyken ska vara präglad av positiva erfarenheter. 

Våra fyra nationella program 

På Spyken finns det fyra program Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet och Estetiska programmet. 

Vi har även spetsutbildning i musik med inriktning mot pop, rock och jazz samt 'Naturvetenskap - Musik' och 'Naturvetenskap - Bild och design' på naturvetenskapsprogrammet. Gemensamt för programmen är att du får tillgång till topplärare, trevliga klasskompisar och en inspirerande studiemiljö. 

För att garantera högsta nivå på undervisningen har skolan goda kontakter med både näringsliv och Lunds universitet, och även ett rikt samarbete med utländska skolor.

På Spyken har vi också ett ovanligt rikt utbud av kurser inom det individuella valet. Anledningen till detta är att alla våra fyra program bidrar med kurser. Utbudet av kurser förändras ständigt beroende på vad eleverna efterfrågar.

Möjligheterna att utveckla sina språkkunskaper är också goda. Vi erbjuder kurser i engelska, tyska, franska, spanska, italienska, japanska, teckenspråk och danska. På Spyken finns goda möjligheter för dig att ge din utbildning den profil du eftersträvar.

Spyken är angelägen om att elever och personal ska känna delaktighet i allt som händer på skolan. Som elev ska du kunna vara med och påverka din utbildning och din arbetsmiljö. På skolan finns därför en tydlig organisation för elevinflytande.

Vår målsättning är att vi tillsammans ska skapa förutsättningar som ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden!
 

Välkommen till oss på Spyken!

Petra Karlsson
Rektor på Spyken