Databaser

Spykens bibliotek tillhandahåller flera databaser för skolarbete.


fotografi från Spykens bibliotekDessa är Nationalencyklopedin, Britannica, Ebsco, Landguiden, Alex, Artikelsök och Mediearkivet. De nås via vår undervisningssite. Se länk nedan. 

Relaterad information