Använd biblioteket hemifrån

För att komma åt skolans databaser hemifrån behöver du gå via detta google-dokument. Det kommer du bara åt om du är inloggad med din @skola.lund.se adress.

Du kan söka efter böcker, se vilka böcker du har lånat och även låna om böcker hemifrån eller från andra 

fotografi från Spykens bibliotek

datorer utanför skolan. Allt detta gör du i Spykens
bibliotekskatalog.

I katalogen kan du under rubriken till vänster, DITT KONTO, logga in med antingen ditt sexsiffriga SSO + pinkod, ditt personnummer + pinkod eller siffrorna på ditt 

Spykenleg + pinkod. Har du lånekort på Lunds stadsbibliotek används denna pinkod. Har du ingen pinkod kan bibliotekarierna hjälpa dig att skapa en.

Har du fler frågor angående om att nå katalogen eller databaserna hemifrån kontakta biblioteket.