Försäkringar

Ditt barn är försäkrat om något skulle hända i skolan eller förskolan. Barnen är försäkrade hos Länsförsäkringar. Du kan läsa mer om försäkringarna elevolycksfallsförsäkring och reseförsäkring nedan.