Erasmusprojekt

"Think Smart - Act Green" och "Multilingualism for a sustainable society". Två Erasmus+ projekt på Spyken.

Text: Erasmus Think Smart Act Green på foto av en grupp ungdomar som hoppar och viftar med armarna

Think Smart - Act Green

I augusti 2020 startade vårt Erasmus+-projekt, och i det ingår lärare från Österrike, Grekland, Italien, Spanien och Portugal tillsammans med tre Spyken-lärare. 

Projektet handlar om klimatförändringar och hur vi tillsammans med elever kan förvärva, utveckla och förbättra våra kunskaper och strategier om hur vi tar upp ämnet i klassrummet på olika sätt. Projektet innebär också elevutbyten och de kommer komma igång så fort läget tillåter det. 

För mer information kontakta

Maria Sköldborn
maria.skoldborn@lund.se

Projektets hemsida http://www.think-smart-act-green.eu/index.php

 

Multilingualism for a sustainable society (strategiskt partnerskap)


I september 2017 startade vårt treåriga projekt här på Spyken i Lund, ett projekt där språklärare i franska, spanska och tyska samarbetar med lärare från Italien, Portugal och Tyskland och med SOL (LU) som en viktig partner. Partnerskolor är Gymnasieskolan Spyken i Lund, Liceo Statale G. Marconi i Pescara, Italien, Erzbischöfliches St. Irmengard-Gymnasium i Garmisch-Partenkirchen, Tyskland och Agrupamento de Escolas Latino Coelho i Lamego, Portugal.

Logga för Erasmusprojekt (en rund figur med färger för alla mål för hållbar utveckling) Projektet handlar om hur man kan öka elevernas motivation att läsa främmande språk, vilket är viktigt, inte minst med tanke på målsättningen inom EU att alla ska lära sig två språk utöver modersmålet. Att utveckla undervisningen och inlärningen av det främmande språket är vårt mål. Under våra möten kommer vi tillsammans fram till hur vi mellan mötena ska jobba i våra språkgrupper med en viss strategi för ökad motivation. Som innehåll väljer vi ett eller ett par av de globala FN-målen 2030.

Vad är det som motiverar eleverna att lära sig andra språk än engelska? Hur kan vi lärare förbättra och förändra våra undervisningsmetoder för ett hållbart samhälle i den digitala eran? Det är exempel på frågor vi ställer oss inom detta projekt och med hjälp av två forskare inom språkdidaktik, Céline Rocher Hahlin och Zoltan Dörnyei, hoppas vi på att få dem besvarade.

För mer information kontakta

Lina Pfeiffer
lina.pfeiffer@lund.se