Elevföreningar

På Spyken finns det många olika elevföreningar.

Du kan engagera dig i Elevrådet, Miljögruppen, Spykens egen musikförening SPYMF eller i Spykens gymnasiespex, Spyxet för att nämna några.