Skördefesten 2021

Även i år blir det skördefest i Lund! På grund av pandemin blir det ingen traditionell skördefest i Lunds stadspark. I stadsparken kommer vi har äppelmustning och sortbestämning men övriga aktiviteter är hemma hos utställarna. Det blir en hel veckas skördefest med start måndag 20 september, då du har möjlighet att besöka lokala matproducenter, gårdsbutiker, koloni-och odlingsföreningar, musta äpplen, lyssna på föredrag och ät gott!

flicka med hatt bär en låda med nyskördade tomater

En annorlunda skördefest i år

Skördefesten är till för att lyfta fram det stora intresset för både odling och hållbarhet som finns i kommunen. De som vill köpa ekologiskt och närodlat ska upptäcka leverantörer och de medverkande odlarna ska få känna stolthet över det de har producerat, säljer och visar upp. Skördefesten ska vara en mötesplats där vi delar med oss av det vi kan till varandra. 

Och i år är det viktigare än någonsin att stötta våra lokala producenter och att sprida glädje! Vi vill hoppas att årets skördefest ska bli en annorlunda och välsmakande upplevelse. Välkommen!

Program till Skördefestvecka 20-26 september

Vilka är med?

Enskilda odlare, små föreningar och nätverk deltar och bjuder generöst in till sitt. Alla medverkande på skördefesten har sin bas i Skåne och delar med sig och lär ut det som de kan. 

Skördefestens deltagarkriterier

Kontakt
Projektledare skördefesten:

Christina Persson, 046-359 74 60, christina.persson@lund.se

Koloni- och odlingsförvaltare (kontakt för odlarföreningar och odlarnätverk för att diskutera idéer innan ni skickar in intresseanmälan):
Julia Linder, 046- 359 95 97  julia.linder@lund.se

Medborgarcenter:
046-359 50 00

Information about the harvest festival in English

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/skordefest