Driftinformation

System- och driftsstörningar med anledning av fjärr- och distansundervisning för gymnasie- och vuxenutbildningselever i hela landet.

Nätkapacitet och system utsätts för en enorm belastning, och vi vill informera om att det kan komma att uppstå störningar med att nå system som Unikum, Vklass, Inspera, G Suite, O365, Skola24 med flera.

/Lunds skolors IKT-team