Skolportalen Lunds kommun

Driftinformation

Mellan 25/6-2/7 kommer mail och kalender i kontot för O365 att stängas ned. Mera information om detta hittar du på siten "Avveckling av mail i O365" under rubriken "För anställda".

*

Nu finns det möjlighet att logga in till skola24 med Bank-Id samt mobilt Bank-ID. Ny snabbvalskanpp finns numera på skolportalens sida.

 

/Lunds skolors IKT-team

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132