Skolportalen Lunds kommun

Driftinformation

Personalmail

Vi rekommenderar att du aktivera mailen i Officeprogrammet "Outlook" (instruktioner finns på "portalen för IT-stöd" som du hittar länk till under rubriken "För anställda"), du kan även nå en enklare version av mailen via snabbvalsknappen "Personalmail @lund.se" här på skolportalen.

All personal har fått sina mail överflyttade från O365 till lund.se under sommaren.

Var hittar du de flyttade mailen från O365 till @lund.se?

  • Logga in till mailen
  • I inkorgen på din @lund.se-mail finns en mapp döpt till din O365-mail förnamn.efternamn@utb.lund.se (Primary)
  • I den mappen (som du öppnar genom att klicka på pilen bredvid namnet) finns sedan hela trädstrukturen för ditt O365-konto och sedan öppna vidare genom att klicka på pilen bredvid namnet ”Överst i informationsarkivet” – se bild. Alla mappar ligger i bokstavsordning, så det kanske inte ser ut exakt som du hade det i O365-systemet

Om du saknar de mail som skulle flyttats över - kontakta Lunds kommuns servicedesk/5019 och skapa ett felärende.

All post som skickas till din utb.lund.se-adress vidarbefodras per automatik till din lund.se-adress. Vidarebefodran fungerar fram till 31/12-2018, sedan upphör denna. 

O365 för alla elever

Efter den 2/7 finns varken mail eller kalendern i O365 för elevkonto. Elever ska använda skola.lund.se-mailen för skolarbete.

Om skola 24

Nu finns det möjlighet att logga in till skola24 med Bank-Id samt mobilt Bank-ID. Ny snabbvalsknapp finns på skolportalens sida.

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132