Skolportalen Lunds kommun

Driftinformation

Inspera - viktig information till alla PC-användare

Rekommenderad webbläsaren är Google Chrome.

Om man använder webbläsaren Internet Explorer, så har det rapporterats in några driftstörningar från skolorna.

-------------------------------------------------------------------

/Lunds skolors IKT-team

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132