Skolbiblioteksorganisationer

Nätverk och intresseorganisationer

Skolbibliotek.se -samlingsportal för Sveriges regionala skolbiblioteksföreningar:

Skolbibliotek Syd- erbjuder sina medlemmar studieresor och fortbildningsdagar.

Nationella skolbiblioteksgruppen - nätverk av organisationer som arbetar för att stärka och utveckla skolbiblioteken.

Svensk Biblioteksförenings nätverk för skolbibliotek