Kontakt

Skolbibliotekscentralen vill i samarbete med skolbibliotekarier, lärare, skolledare och personal inom folkbiblioteken verka för en kontinuerlig utveckling av skolbiblioteken inom Lunds kommun.

Öppet efter överenskommelse via mail eller telefon.

Besöksadress:
Bredgatan 3 B 
222 21 Lund

Tel. 046 - 35 9 71 47
e-post till skolbibliotekscentralen

Verksamhetsansvarig: Kristina Elding