Årets skolbibliotekarie

2009

Lotta Davidson-Bask/ Fäladsgården och Klara Önnerfält/ Backa- och Lovisaskolorna i Lundutsågs till årets skolbibliotekarier 2009.

Deras samarbete ledde till att skolbiblioteksverksamheten integrerades i undervisningen, i allt från planering till utförande. Klara och Lotta hade också ett mycket gott samarbete med skolbibliotekscentral, andra skolbibliotek och folkbibliotek.