Skolbibliotekscentralen har en mångspråkspool, som är en gemensam resurs för samtliga skolbibliotek.

I  Skolbibliotekscentralens katalog kan du använda utökad sökning och välja språk.

Som bibliotekspersonal kan du i systemet söka på placeringen mångspråk.

Vi har vid behov möjlighet att komplettera med titlar från Stadsbibliotekets Barn&Unga avdelning.

Relaterad information