Databaser

kommungemensamma

Alex - författarlexikon på svenska.

Landguiden- innehåller utförliga texter om varje lands geografi, kultur, historia, politik, m.m. samt även kartor.

Mediearkivet - arkiv med tidningstexter, radioinslag och kungörelser.

NE-Nationalencyklopedin  - Folkbibliotekets avtal har upphört men skolorna har ett separat avtal. Innehåller förutom uppslagsdelen även filmer från UR, olika temapaket med mera.