Informationssökning

Röda tråden

Gemensamma resurser och riktlinjer

 

Skolbibliotekarierna i Lund har genom en arbetsgrupp kallad Röda tråden skapat gemensamma riktlinjer för medie- och informationskunnighet inom grundskolan. Gruppen har även utarbetat  Luska, som samlar digitala resurser och verktyg för elever och pedagoger i grundskolan

Det finns kommunabonnemang för följande databaser: Alex, Landguiden, Mediaarkivet och NE.

Skolbibliotekscentralen tipsar om övergripande fria resurser och verktyg. Ingång till de gemensamma resurserna finns i vänstermenyn.

Faktaansvarig: Folkbiblioteken