SkolArena 2009

Folk- och skolbiblioteken i Lund var under 2009/2010 pilotbibliotek för en ny webblösning för skolbiblioteksanvändning. Projeket genomfördes i  samarbete mellan SBC, folkbibliotekens systemavdelning och Axiell AB.

 
Skolbibliotekarier från Lerbäckskolan, Tunaskolan och Vikingaskolan utgjorde referensgrupp och lärare och elever på Vikingaskolan testade och utvärderade.