Katalog och system

Projekt BOOK-IT/FreeLib startade höstterminen 2005 och avslutades sommaren 2008.

Samtliga grundskolor i Lunds kommun har anslutit tillbibliotekssystemet BOOK-IT, som Folkbiblioteken i Lund använder sedan 1999. Skolbiblioteken får därigenom också tillgång till det skolanpassade webbgränssnittet FreeLib.

Under 2009/10 utvecklade och testade vi tillsammans med Axiell en 2.0 lösning för skolbibliotek.

Har du frågor, kontakta systemansvarig för skolbiblioteken:

Cecilia Sjöberg,
E-post: sbc@lund.se

Faktaansvarig: Folkbiblioteken