personer vid bord med arbetsmaterial

Välkommen till Skolbibliotekscentralen i Lund

Skolbibliotekscentralen är en central resurs och ett sammanhållande nav för skolbiblioteken inom grundskolorna i Lund. Genom samverkan ska SBC stödja och stärka skolbiblioteken i Lund så att dessa verksamheter kan utvecklas och förstärkas i enlighet med elevernas behov och måluppfyllelse. SBC ger bland annat konsultativt stöd i skolbiblioteksfrågor samt samordnar och driver nätverk för erfarenhetsutbyte och kvalitetsutveckling för skolbibliotekarier respektive skolledare.

Som ett komplement till skolbibliotekens mediebestånd erbjuds kompletterande medier via Skolbibliotekscentralen, i form av gruppuppsättningar och temalådor samt böcker på olika språk.

Skolbibliotekscentralen är en del av Folkbiblioteken i Lund. Barnets kontakt med biblioteksverksamheten löper som en röd tråd genom förskole-, skol- och utbildningssystemet. Folkbiblioteken strävar efter att stärka det livslånga lärandet i samverkan mellan folkbiblioteken, förskola, grundskola, gymnasieskola och biblioteken inom universitetet.

Läs mer om de erbjudanden som Folkbiblioteken i Lund har till förskolor och skolor i Lunds kommun.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev skolbibliotekarier

Nyhetsbrev nr 1 2021

Nyhetsbrev nr 6 2020

Nyhetsbrev nr 5 2020

Nyhetsbrev nr 4 2020

Nyhetsbrev nr 3 2020

Nyhetsbrev nr 2 2020

Nyhetsbrev nr 1 2020

Nyhetsbrev nr 6 2019

Skolbiblioteken i Lund 2020

Skolbibliotekscentralen gör årligen en sammanställning över skolbiblioteken på grundskolorna i Lund.

I korthet:
30 av 40 skolor bemannas av fackutbildade bibliotekarie. Övriga tio bemannas av pedagoger i olika omfattning. Bemanning och medieanslag har minskat sedan förra året. Det är stora variationer mellan skolbiblioteken.

Nulägesbeskrivning av skolbibliotek i Lund ht 20

 

Skolbibliotek på distans

Tips och råd för din verksamhet

I händelse av att skolbyggnaderna stängs och skolverksamheten måste bedrivas på distans ställs även skolbiblioteksverksamheten inför nya förutsättningar. Ta del av vår sammanställning av tips för Skolbibliotek på distans. Utgångspunkten är att på bästa sätt fortsätta stötta elever och lärare även på distans. Vi har hämtat flera av tipsen direkt från våra Stockholmskollegors  Skolbiblioteksblogg  men anpassat dem efter förutsättningarna i Lunds kommun.