Länk till startsidan

Förutsättningar

Den kommunala koncernen omfattar Lunds kommun med dess nämnder och styrelser, kommunalförbund samt bolag som kommunen till följd av andelsinnehav har inflytande över.

Utöver koncernen finns det andra aktörer som Lunds kommun köper verksamhet från. Allt från bolag där kommunen har ägarintresse och från privata utförare av kommunal verksamhet. Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. Fullmäktiges ansvar är att styra kommunkoncernens verksamhet med utgångspunkt i gällande lagar, förordningar och annan statlig styrning. Kommunfullmäktige beslutar om vision och förhållningssätt samt prioriterade mål och särskilda uppdrag.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Sättet vi styr och leder på ska säkerställa att vi använder våra resurser på ett effektivt sätt och tillhandahåller tjänster med hög kvalitet. Lunds styrmodell kan liknas vid ett hus – med tak, stomme och grund. Alla delar hänger samman och behövs för att få en fungerande styrning.

Vision och förhållningssätt

Vision och förhållningssätt utgör taket. Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet tillsammans med förhållningssätten Lyssna, Lära och Leda. Stommen i Lunds styrmodell består av de tre parametrarna ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Dessa följs upp genom ett antal rapporter såsom delårsrapporter, årsanalyser och kvalitetsrapport.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?