Länk till startsidan

Pensionsförvaltning

För de pensionsmedel som avser förmånsbestämd pensions­kostnad ska särskild förvaltning ske inom ramen för egen redovisningsenhet. Av tabellerna nedan framgår resultat-och finansieringsbudget för denna redovisningsenhet.

Resultatbudget (miljoner kronor)

Budget 2022

Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

Finansiella intäkter

5

6

7

7

Finansiella kostnader

-16

-76

-34

-39

Resultat före extraordinära poster

0

0

0

0

Årets resultat

-11

-70

-28

-32

Finansieringsbudget (miljoner kronor)

Budget 2022

Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

Årets verksamhet
Finansnetto

-11

-70

-28

-32

Medel från årets verksamhet

-11

-70

-28

-32


Investeringar

Värdepapper, ökning

-55

-148

-100

-34

Medel för investeringsverksamhet

-55

-148

-100

-34


Finansiering

Årets avsättning, ökning

66

218

128

66

Medel från finansieringsverksamheten

66

218

128

66


Förändring av avräkningsskuld

0

0

0

0