Länk till startsidan

Visit Lund AB

Visit Lund AB är helägt av Lunds kommun via Lunds Rådhus AB. Bolaget ska bedriva destinationsutveckling och utveckla Lunds kommun som besöks-, mötes- och evenemangsdestination.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska värva, utveckla och genomföra publika evene­mang samt värva möten och kongresser till Lunds kommun i enlighet med gällande evenemang- och mötesstrategi.

Bolaget ska utveckla och marknadsföra den del av platsva­rumärket Lund som rör besöksnäringen. Detta ska ske i nära samarbete med kommunens förvaltningar och externa aktörer.

Bolaget ska tillhandahålla ett behovsanpassat högklassigt värdskap för besökare och turister.

Bolaget ska koordinera samverkan mellan operatörer och anläggningar för möten och evenemang.

Finansiella ägardirektiv

För perioden 2023-2025 ska bolaget uppnå följande ekonomiska mål

  • Bolaget ska ha ett negativt rörelseresultat 2023 på 2 miljoner kronor
  • Bolaget ska ha ett negativt rörelseresultat 2024 på 1 miljoner kronor
  • Bolaget ska ha rörelseresultat 2025 på 0 kronor

Bolagets planerade ekonomi

Visit Lund AB

Budget 2022

Prognos 2023

Prognos 2024

Prognos 2025

Resultat före skatt (mnkr)

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

Omsättning (mnkr)

23,2

22,0

24,0

26,0

Avkastning på eget kapital (%)

n/a

n/a

n/a

n/a

Avkastning på totalt kapital (%)

n/a

n/a

n/a

n/a

Låneskuld per 31 december (mnkr)

0

0

0

0

Investeringar (mnkr)

0

0

0

0

Publik vid utomhusevenemang i skymningen.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?