Länk till startsidan

Kommunalförbund

Kommunalförbund kan bildas mellan kommuner och regioner. Medlemmarna överlämnar kommunal verksamhet till förbundet. Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet, fristående från medlemmarna, ofta sägs kommunalförbundet vara en slags specialkommun (SKRs definition). Hit hör Räddningstjänst Syd och VA Syd.

Räddningstjänst Syd

Räddningstjänst Syd är ett kommunalförbund där Lunds kommuns andel är 22 procent. Verksamheten ansvarar för räddningstjänsten för Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Uppdraget är att förebygga olyckor och effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag.

Kommunalförbundets planerade ekonomi

Räddningstjänst Syd

Budget 2022

Prognos 2023

Prognos 2024

Prognos 2025

Resultat före skatt (mnkr)

0,0

-9,0

-2,0

0,0

Omsättning (mnkr)

365,0

398,0

402,0

414,0

Avkastning på eget kapital (%)

0,0 %

-66,0 %

-50,0 %

0,0 %

Avkastning på totalt kapital (%)

1,1 %

0,9 %

1,4 %

1,7 %

Soliditet (%)

7,5 %

1,8 %

1,2 %

1,0 %

Låneskuld per 31 december (mnkr)

85

89

93

120

Investeringar (mnkr)

33

25

20

45

VA SYD

VA SYD är ett kommunalförbund där Lunds kommuns andel uppgår till 17,77 procent. Övriga medlemskommuner är Burlöv, Eslöv, Lomma och Malmö. Kommunalförbundet är huvudman för medlemmarnas allmänna VA-anläggningar med uppgift att svara för både dricksvattenförsörjningen som avloppsvattenförsörjningen. Det åligger förbundet att anlägga, underhålla, förvalta och driva erforderliga anläggningar, såsom pumpstationer, ledningsnät, reningsan­läggningar och övriga anordningar som krävs för upprätthål­lande av en långsiktigt säker och väl fungerande verksamhet.

Kommunalförbundets planerade ekonomi

VA Syd

Budget 2022

Prognos 2023

Prognos 2024

Prognos 2025

Resultat före skatt (mnkr)

-4,5

0,0

0,0

0,0

Omsättning (mnkr)

226,5

226,9

246,8

n/a

Avkastning på eget kapital (%)

n/a

n/a

n/a

n/a

Avkastning på totalt kapital (%)

n/a

n/a

n/a

n/a

Soliditet (%)

n/a

n/a

n/a

n/a

Låneskuld per 31 december
(mnkr)

1 179

1 252

1 560

1 860

Investeringar (mnkr)

197

223

364

317

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?