Länk till startsidan

Fastighets AB Lunds Arena

Fastighets AB Lund Arena är helägt av Lunds kommun via Lunds Rådhus AB.

Bolaget ska äga och förvalta fastigheten Klostergården 1:24 i Lund, som i sin helhet är uthyrd till Stiftelsen Arenan.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska äga och förvalta fastigheten på vilken Sparbanken Skåne Arena är uppförd för främst verksamhet inom idrott, kultur och evenemang.

Finansiella ägardirektiv

För perioden 2023-2025 ska bolaget varje år uppnå följande ekonomiska mål:

  • Bolaget ska ha en avkastning på totalt kapital som uppgår till minst 1,4 %.

Bolagets planerade ekonomi

Fastighets AB Lunds Arena

Budget 2022

Prognos 2023

Prognos 2024

Prognos 2025

Resultat före skatt (mnkr)

1,0

1,0

1,0

1,0

Omsättning (mnkr)

4,0

4,3

4,4

4,5

Avkastning på eget kapital (%)

1,6 %

2,2 %

2,2 %

2,1 %

Avkastning på totalt kapital (%)

1,4 %

1,4 %

1,4 %

1,4 %

Låneskuld per 31 december (mnkr)

30

30

30

30

Investeringar (mnkr)

2,0

2,0

4,0

4,0

Handbollsspelerska som går över planen iklädd blåa matchkläder.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?