Till dig som är vårdnadshavare till en gymnasist!

Vi hälsar även dig som är vårdnadshavare varmt välkommen till Polhemskolan. Vi ser fram emot ett gott och trivsamt samarbete under din ungdoms gymnasietid hos oss!

Börja här

För att vi ska kunna ge din ungdom den allra bästa starten hos oss behöver ni tillsammans innan skolstarten i årskurs 1 gå in https://lund.se/skolstartgy för att få och ge information.

Hur kan man stötta hemma?

Vi på skolan kan se hur viktigt det är att man som vårdnadshavare fortsätter ge stöd och uppmuntran i skolarbetet. Det är långt ifrån alla som kan hjälpa till med innehållet i läxor och uppgifter på gymnasiet, men man kan hjälpa på andra sätt. Vi har satt ihop ett kortfattat häfte med lite tips och bra länkar som kanske kan vara dig till hjälp.

Häftet finns här: Hur kan vi stötta hemma?

Inbjudan till informationskvällar för vårdnadshavare till elev i åk 1.

Med denna inbjudan önskar vi på Polhemskolan inleda ett gott och trivsamt samarbete! 

Inbjudan till informationsmöte för vårdnadshavare HT21

Skola24 - Lunds kommuns system för frånvarohantering

Enligt skollagen måste skolan meddela elevers frånvaro till föräldrarna. Lunds kommun använder Skola24 som system för frånvarohantering och ledighetsansökan.

Läs mer och skapa ditt konto på Skola24

Vklass för vårdnadshavare

Vklass är Lunds kommunala skolors system för kommunikation mellan lärare och elever och vår plattform för pedagogisk planering och bedömning.

Inloggning till Vklass sker med personligt BankID och instruktion för hur du ska göra finns här

Vklass för vårdnadshavare

Individuella val

Inför kursvalen Individuella val till åk 2 och 3 får eleverna information direkt av sina Studie- och yrkesvägledare. Vi kallar också vårdnadshavare till informationsmöten via vklass.

Läs mer och se den senaste listan med valbara kurser här