4-årigt samhällsvetenskapsprogram (SA4)

Polhemskolan erbjuder ett samhällsvetenskapsprogram för behöriga elever med neuropsykiatrisk diagnos eller annan funktionsnedsättning som innebär behov av förstärkt särskilt stöd och anpassad lärmiljö.

Utbildningen fördelas på fyra år och följer poängplanen för det nationella samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap.

Vi som arbetar på programmet lägger stor vikt vid att skapa tydlighet och struktur i skolarbetet. Klasserna är små (12 studieplatser/årskurs) och du arbetar vid en egen arbetsplats i en lugn och trygg miljö.

Skolarbetet leds av ämneslärare och specialpedagoger, vilka gemensamt skapar förutsättningar och ger stöd för att elever ska nå målet med sina studier.

SA4 är en bred högskoleförberedande utbildning; utöver svenska och matematik innehåller programmet kurser i bl a samhällskunskap, historia, religion, geografi och språk.

Det är viktigt att du har motivation för ett studieinriktat, teoretiskt program. Du måste ha behörighet från grundskolan för att klara studierna på SA4-programmet.

Via länken här nedanför finns blankett B1 för sökande att ladda ner. Blanketten lämnas ifylld till studie- och yrkesvägledare på sökande elevs grundskola. Studie- och yrkesvägledare ansvarar för att blanketten skannas in och skickas till antagningsenheten.

Givetvis är du alltid välkommen att kontakta oss ifall du har frågor:

Åsa Narin, bitr. rektor
asa.narin@lund.se
Tel: 046-359 44 81

eller

Karin Wisti, specialpedagog
Karin.Wisti@lund.se
Tel: 046 - 359 36 07