Räkna med Polhem!

Är matematik och problemlösning din grej? Går det för långsamt fram på vanliga matematiklektioner? Då kan du räkna med Polhem!

 

Med början hösten 2016 erbjuder vi, som enda skola i Skåne, en spetsutbildning i matematik. Där kan du tillsammans med likasinnade klasskompisar läsa i snabbare takt, utveckla din problemlösningsförmåga och öva kreativt tänkande.

Utbildningen är utmanande och för att trivas bör du, förutom mycket goda grundkunskaper, ha ett genuint intresse för matematik.

Innehåll

Spetsutbildningen i matematik är en särskild variant av det Naturvetenskapliga programmet, NA, där du läser matematikkurser parallellt och i snabbare takt. Utbildningen har ett utvecklat samarbete med Lunds universitet och därifrån kommer också föreläsare på några av momenten. Utbildningen syftar till att ge dig en bättre helhetsbild av matematik som ämne. Det finns också möjlighet att ta högskolepoäng. 

Ansökan

Du söker till spetsutbildningen i matematik via den vanliga sökwebben för gymnasievalet. Alla som söker kallas sedan till en heldag för antagningsprov där vi testar dina baskunskaper och din problemlösningsförmåga i matematik. Resultaten på dessa prov samt dina betyg från åk 9 ligger till grund för antagningen.

Har du frågor om spetsutbildningen i matematik är du välkommen att kontakta:

Malin Dahlgren, biträdande. rektor
046-359 73 15
malin.dahlgren@lund.se

eller

Klas Nilson, Programansvarig
046-359 73 78
klni42@utb.lund.se

samt

Connie Carlson, Studie- och yrkesvägledare
046-359 73 48
connie.carlson@lund.se

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Polhemskolan

Trollebergsvägen 41

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer

046-359 73 10
Öppen skoldagar 08.00-15.00

E-post

polhemskolan@lund.se