Vision verksamhetsidé och lärande

Vision Tillsammans arbetar vi för framgång i en föränderlig värld.

Verksamhetsidé

Polhemskolan skall

 • stimulera elevernas nyfikenhet och lust att lära.
 • få eleverna att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar.
 • ge eleverna en god omvärldsorientering och en realistisk världsbild.

Lärande

På Polhemskolan vill vi att studierna

 • leder till personlig utveckling.
 • ger eleverna sammanhang och en helhetsbild i ett globalt perspektiv.
 • ökar elevernas sociala kompetens.
 • anpassas till olika elever och lärstilar.
 • främjar det livslånga och nyfikna lärandet.
 • stärker ett kritiskt förhållningssätt samt betonar saklighet och allsidighet.
 • utvecklar elevernas förmåga att ta ansvar för sitt lärande.
 • förstärker elevernas tolerans och vidsynthet.