Miljöledningssystem

Miljöledningssystem

Miljöutredning

Miljöutredningen syftar till att kartlägga Polhemskolans miljöpåverkan (identifiera miljöaspekterna) och nuvarande hantering av miljöfrågor i relation till gällande miljölagar och andra föreskrifter.

Miljöpolicy

Skolans avsikter med miljöarbete, t.ex. I utövandet av vår verksamhet ska vi arbeta för ett effektivt resursutnyttjande och förebyggande av föroreningar.

Övergripande miljömål

Vilka är skolans mest betydande miljöaspekter? Utifrån dessa skrivs övergripande och detaljerade mål.

Exempel:

  • Övergripande miljömål - minimera energiförbrukningen.
  • Detaljerat miljömål - vi ska minska elförbrukningen per kvm med 5% under ett år.

Miljöledningsprogram

I handlingsplanen anger man vem som är ansvarig och resursbehov.