Styrning, mål & kvalité

Utbildningsnämnden i Lund har det övergripande politiska ansvaret för de frivilliga skolformerna gymnasieskola och vuxenutbildning.

Nämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Utbildningsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Handlingar till nämndens sammanträden finns tillgängliga på utbildningskansliet, på Stadsbiblioteket, Biblioteket på Väster samt Medborgarkontoret i Veberöd.

Utbildningsförvaltningen i Lunds kommun bedriver undervisning inom huvudsakligen de frivilliga skolformerna - gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning - utifrån nationella, kommunala och lokala styrdokument.

Utbildningskansliet svarar för den gemensamma administrationen med ärendehantering, nämndadminstration, intagning till gymnasieskolan, samordning av budget- och bokslutsarbete för hela förvaltningen, HR-funktioner och konsultinsatser till verksamhetsansvariga.