Ledningsorganisation

Polhemskolans ledningsorganisation består av rektor, åtta biträdande rektorer och en administrativ chef.

Skolledarnas kontaktuppgifter och respektive ansvarsområden hittar du via länken nedanför.