Mentor

Mentor har huvudansvaret för eleverna i din klass.

Varje klass har en mentor. Mentorns uppgift är bl.a. att vara elevernas primära kontakt när det gäller såväl hälsa som studiesituation samt att hålla arbetslaget informerad om sådant som direkt påverkar arbetet i skolan. Som elev ska du alltid kunna vända dig till din mentor då du behöver stöd eller behöver prata om något speciellt som rör skolarbetet.