Lärare

Polhemskolans lärare uppmuntrar och inspirerar!

Engagemang
De har valt att arbeta hos oss för att en modern och omvärldsorienterad gymnasieskola är rätt arbetsplats för en lärare som har något viktigt att förmedla. Att brinna för sitt ämne och att värdesätta kontakten med eleverna är andra egenskaper som är typiska för vår lärarkår.

Hög kompetens
Alla våra lärare har högskoleutbildning. En del har erfarenhet från näringslivet, andra har en gedigen akademisk bakgrund. Vi har sju lektorer på skolan och många av våra lärare har skrivit böcker i sitt ämne.

Mångfald
Våra 220 lärare är i åldrarna 26 till 67 år. Vi har lärare frånalla världsdelar. Många har med sig internationell erfarenhet från arbete och/eller studier.