Krisgrupp

Polhemskolan har en krisgrupp, som vid akut behov skall kunna samlas för att stötta och stödja i första hand elever och personal samt vid behov även föräldrar till de studerande.

Krisgruppen träffas minst 1 gång per termin, samt vid akut behov, för genomgång/ utvärdering av tillbud, aktuell litteratur m.m. Rektor är sammankallande och ansvarar för all information utåt vid en akutsituation. Vid rektors bortavaro träder den för skolan upprättade ansvarsordningen in.

Via länken här nedanför hittar du namn, befattning och telefonnummer till krisgruppen.

Relaterad information