Studie- och yrkesvägledning

På Polhemskolan har vi sex studie- och yrkesvägledare (SYV) som ger dig personlig vägledning i det som har med dina studier och framtida yrkesval att göra.

Studie- och yrkesvägledarna har sina expeditioner i Byggnad 2, 3, 7 och 8.

Vem av dem du ska kontakta hittar du via länken här nedanför.

Relaterad information