Student Helpdesk

Ett sätt för oss att hjälpa er!

Student Helpdesk är en valbar kurs som bygger på att elever ska få möjligheten att hjälpa andra elever. De får träna sina färdigheter bådei att ge kundservice och använda sin kunskap om datorer och datorprogram.

Hos Student Helpdesk kan du få hjälp om du får problem med din skoldator.´Du kan nå oss via Vklass eller ta personlig kontakt. Vi finns i byggnad 2 sal 2228.