Skolmat

Polhemskolans skolrestaurang sköts av Lunds kommuns Måltidsservice.

Skolrestaurangen finns i byggnad 7 och har öppet 11.00 - 13.30.

I byggnad 7 finns också en cafeteria som har öppet 8.00 - 15.00 varje schemalagd skoldag.

Matsedel hittar du här https://skolmaten.se/polhemsskolan2/