Resebidrag

Ansöka om resebidrag kan alla elever göra som är folkbokförda i Lunds kommun, ska studera på en gymnasial utbildning och som har minst 6 kilometer resväg till skolan. Här förklarar vi hur du ska gå tillväga och vart du kan vända dig.

Elever folkbokförda i andra kommuner än Lunds kommun hänvisas till respektive hemkommun.

För att få resebidrag måste Du uppfylla följande grundvillkor:

  • Din dagliga färdväg mellan din bostad och skolan skall vara minst 6 km.
  • Eleven kan erhålla resebidrag till och med vårterminen året han/hon fyller 20 år
  • Du skall genomgå utbildning vid gymnasieskola.
  • Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
  • Du får inte uppbära inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön.

Ansökan

Använd e-tjänsten nedan (krävs BankID) för att ansöka. Tänk på att du måste signera ansökan med hjälp av BankID. Ansökan signeras av vårdnadshavare eller myndig elev. Om du saknar BankID är Du välkommen att kontakta Nicholas Slade på telefon 046-359 73 25. 

Ansökan ska lämnas inför varje nytt läsår. Det gäller även elever som ska börja årskurs 2 eller 3 och har tidigare beviljats resebidrag. Din ansökan ska vara oss tillhandahålla senast den 31 juli. Det är viktigt att ansökan lämnas i rätt tid så det kan behandlas innan skolstarten.

Årskurs 1 elever kommer att få ett reskort laddat med en skolbiljett hemskickat lagom till skolstarten. Elever som ska börja åk 2 eller 3 ska behålla sitt reskort och en ny giltig skolbiljett kopplas till reskortet på den första giltighetsdagen.

Vid senare intagning till gymnasieskolan skall ansökan lämnas snarast efter besked om intagning. Vid byt av skola under läsåret måste Du lämna en ny ansökan.

Växelvist boende
Kommunfullmäktige i Lund har fattat ett beslut om att du som har växelvis boende inom Lunds kommun kan vara berättigad till resebidrag om du har 6 km till skolan från något av dina boenden. Särskild blankett ska användas till detta, se länk nedan.

Läs igenom anvisningarna till respektive avsnitt i ansökningsblanketten. Blanketten måste vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas. Blanketten skickas till:

Polhemskolan
Box 41
221 00 Lund

Upplysningar
Förfrågningar kan göras under skolans öppettider hos Nicholas Slade, tel 046–359 73 25.