Resebidrag

Ansöka om resebidrag kan alla elever göra som är folkbokförda i Lunds kommun, ska studera på en gymnasial utbildning och som har minst 6 kilometer resväg till skolan. Här förklarar vi hur du ska gå tillväga och vart du kan vända dig.

För att få resebidrag måste Du uppfylla följande grundvillkor:

  • Din dagliga färdväg mellan din bostad och skolan skall vara minst 6 km.
  • Eleven kan erhålla resebidrag till och med vårterminen året han/hon fyller 20 år
  • Du skall genomgå utbildning vid gymnasieskola.
  • Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
  • Du får inte uppbära inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön.

Ansökan

Använd e-tjänsten nedan (krävs BankID) för att ansöka. Tänk på att du måste signera ansökan med hjälp av BankID. Ansökan signeras av vårdnadshavare eller myndig elev. Om du saknar BankID är Du välkommen att kontakta Nicholas Slade på telefon 046-359 73 25. 

Ansökan ska lämnas inför varje nytt läsår senast den 5 juni om du redan går på gymnasiet och ska börja åk 2 eller 3. Du som är antagen att börja åk 1 ska ansökan vara inne senast den 5 augusti. Det är viktigt att ansökan lämnas i rätt tid, så att busskortet kan lämnas ut innan skolstarten.

Vid senare intagning till gymnasieskolan skall ansökan lämnas snarast efter besked om intagning.

Växelvist boende

Kommunfullmäktige i Lund har fattat ett beslut om att du som har växelvis boende inom Lunds kommun kan vara berättigad till resebidrag om du har 6 km till skolan från något av dina boenden. Särskild blankett ska användas till detta, se länk nedan.

Läs igenom anvisningarna till respektive avsnitt i ansökningsblanketten. Blanketten måste vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas. Blanketten skickas till:

Polhemskolan
Box 41
221 00 Lund

OBS! Endast avslag på ansökan meddelas till sökanden.

Elever folkbokförda i andra kommuner än Lunds kommun hänvisas till respektive hemkommun.

Upplysningar

Förfrågningar kan göras under skolans öppettider hos Nicholas Slade, tel 046–359 73 25.

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15

Polhemskolan

Adress
Trollebergsvägen 41
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 73 10
Öppen skoldagar 08.00-15.00

E-post
polhemskolan@lund.se

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider