Prövningar

Denna information gäller endast dig som är elev på Polhemskolan. Har du gått ut gymnasieskolan, vänder du dig till vuxenutbildningen i din hemkommun om du vill göra prövningar.

Observera att det finns två sorters prövningar:

F-prövning

  • Elev som inte fått godkänt i en kurs har rätt till avgiftsfri prövning. Prövning äger rum vid de för läsåret fastställda prövningstillfällena. Tider för prövningar finns i VKlass eller i receptionen.
  • En F-prövning kan omfatta mer än en skriftlig prövning som t.ex. laborationer, muntliga språktest och inlämningsuppgifter. Närmare information fås av prövningsgivande lärare.
  • F-prövning i kurs kanintegöras förrän kursen är avslutad och betyg är officiellt satt.
  • Anmälningsblankett till F-prövning finns i VKlass och i receptionen i byggnad 1, där du även lämnar in din ifyllda ansökan.
  • Anmalningar till F-prövningar i matematik sker digitalt och länk till anmälningsformuläret finns i VKlass.

Observera att det betyg du får viden F-prövning gäller om det är minst godkänt. Du får alltsåinteåtergå till undervisning, senare delta i undervisning i kursen eller göra ytterligare prövning i kursen om du vid prövningen erhållit minst betyget E.

Prövning för att få ett betyg

  • Elev kan ansöka om prövning i kurser samt gymnasiearbetet om eleven inte tidigare har fått betyg.
  • Ingen anmälan till prövning kan göras utan att du talat med din studie- och yrkesvägledare. Anmälningsblankett hämtas och lämnas hos studie- och yrkesvägledarna. Beslut fattas av biträdande rektor.
  • Den lärare som genomför prövningen informerar dig om hur, var och när prövningen ska genomföras och om en längre prövningstid behövs än vad som anges nedan.

Många kurser kräver mer än skriftlig prövning, som t.ex. laborationer, muntliga språktest och inlämningsuppgifter. Samtliga skriftliga prov i prövning förläggs till samma dag som fastställts för F-prövning om inte läraren som genomför prövningen ger annat besked.

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15

Polhemskolan

Adress
Trollebergsvägen 41
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 73 10
Öppen skoldagar 08.00-15.00

E-post
polhemskolan@lund.se

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider