PLUS i Kemi

Alla Polhemselever som har frågor om kemi är välkomna till Kemi+!

Läsåret 2021/22

Information kommer när höstterminen har börjat!