PLUS i Matte och Fysik

Få hjälp med läxläsning och problemlösning, extra genomgångar och möjlighet att prata om ämnet med en erfaren lärare.

Läsåret 2021/22

Period 1:

Ma/Fy+

Tisdagar kl:15.15 -16.15

Sal: 1001 med start v.34 (ej v.47)

Ma+

Torsdagar kl:15.00 -16.25

Sal: 5181 med start v.37 (ej v.47)