Schemaperioder

Läsåret omfattar minst 178 skoldagar. Vi har på Polhem, vilket framgår av läsårsplaneringen, indelat läsåret i två schemaperioder. Periodindelningen underlättar bland annat koncentrationsläsning, som innebär att färre kurser läses samtidigt.

Varje schemaperiod innehåller dagar för undervisningstid. Därutöver finns det bland annat lovdagar, friluftsdagar och övrig tid (Ö-dagar).

Till övrig tid förläggs aktiviteter som är obligatoriska för eleverna men som inte alltid är möjliga att inordna i ett visst eller vissa ämnentill exempel klassråd, bibliotekskunskap, SYV-information, sex- och samlevnadsundervisning, ANT och trafikfrågor.

Ö-dagar kan även användas för information, återläsning och gemensamma skrivningar.

Översikt för läsårsplaneringen finns i kalendern på Vklass som du kommer till via Skolportalen, se länken här nedanför.

Relaterad information

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15

Polhemskolan

Adress
Trollebergsvägen 41
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 73 10
Öppen skoldagar 08.00-15.00

E-post
polhemskolan@lund.se

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider