Utbyte med Greifswald

Språkutbyte med Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium i Greifswald.

Under mer än 15 år har Polhemskolan haft ett språkutbyte med en gymnasieskola i Lunds vänort Greifswald. Många elever i Greifswald läser svenska som andra språk, och elever på Polhem som valt att läsa tyska steg 4 har möjlighet att delta i utbytet.
Utbytet innebär att elever under en vecka bor hemma hos varandra, får delta i skolvardagen, deltar i gemensamma aktiviteter och får på så sätt inblick i vardagslivet. Under utbytesveckan i Tyskland kommer de svenska eleverna att besöka Berlin.

Under rådande omständigheter med Coronapandemi är alla resor inställda.

Relaterad information